Buông bỏ danh lợi, thoát kiếp luân hồi…

Danh lợi tình mờ mắt. Lối đi đã hẹp dần

16/08/2019  15:57

Danh lợi tình mờ mắt
Lối đi đã hẹp dần
Cơ hội không nhiều nữa
Bụi trần còn đầy thân

Luân hồi trong bể khổ
Vui chớp mắt rồi qua
Nghiệp chất đầy thân thể
Quên cả lối về nhà

Buong bo danh loi, thoat kiep luan hoi…

Nơi này là bể khổ
Thở thôi cũng khó khăn 
Tiếc gì cơn mộng mị
Để lỡ hoài ngàn năm.

Về thôi .. cùng đi nhé! 
Bước tiếp nào đừng buông
Nhân tâm kia vứt bỏ
Theo Đại Pháp soi đường

Theo ĐKN