Hà Nội: Siết chặt quản lý cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Cùng với quá trình hội nhập, gần đây, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Hà Nội có xu hướng tăng lên qua các năm.

02/09/2019  09:22

Để tăng cường quản lý về vấn đề này, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố.

Ha Noi: Siet chat quan ly cap giay phep cho lao dong nuoc ngoai

Chỉ sử dụng người lao động nước ngoài vào những vị trí, chức danh công việc mà ngưòi lao động Việt Nam không đáp ứng được

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH cho biết, trong những năm qua, cơ quan này được ủy quyền thực hiện một số việc liên quan đến sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ, bao gồm: chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong quá trình làm việc xuất phát một số bất cập như:

Một số tổ chức, doanh nghiệp lấy pháp nhân của mình làm thủ tục giấy phép lao động cho người nước ngoài nhưng sau đó lại cung cấp lao động này cho các đơn vị khác sử dụng;

Đề nghị chấp thuận những vị trí, chức danh công việc không xuất phát từ yêu cầu tính chất công việc của ngành nghề kinh doanh, cũng như quy mô hoạt động của đon vị dẫn đến số lượng chấp thuận ảo (có doanh nghiệp chỉ có tổng số 8 lao động, đề nghị chấp thuận, cấp giấy phép lao động cho 6 người lao động nước ngoài); nhiều chức danh công việc có tính chất, mô tả công việc tương tự nhau, chỉ khác tên gọi...

Ngoài ra, một số doanh nghiệp giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài không phù hợp với tính chất công việc và ngành nghề sản xuất kinh doanh (Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực A nhưng lại đề nghị chấp thuận vị trí công việc liên quan đến lĩnh vực B do người nước ngoài có bằng cấp phù hợp với lĩnh vực B chỉ nhằm đáp ứng điều kiện cấp giấy phép lao động)...

Để tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội khi xây dựng kế hoạch sử dụng người lao động nước ngoài cho từng vị trí, chức danh công việc phải căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm xây dựng kế hoạch sử dụng người lao động nước ngoài để nhằm hạn chế việc thay đối kế hoạch sử dụng người lao động nước ngoài;

Căn cứ vào ngành nghề sản xuất kinh doanh đang hoạt động của đơn vị, để đảm bảo việc tuyển dụng lao động nước ngoài vào vị trí, chức danh phù hợp.

Lưu ý chỉ sử dụng người lao động nước ngoài vào những vị trí, chức danh công việc mà ngưòi lao động Việt Nam không đáp ứng được.

Khi doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động phải gửi văn bản thông báo về ký kết hợp đồng lao động kèm theo bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan cấp giấy phép lao động theo quy định (nội dung của hợp đồng lao động phải đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động).

An Nhiên/An Ninh Thủ Đô