Tiêu thụ điện hai tháng đầu năm 2020 tăng 7,5%

Tình hình cung cấp điện từ tháng 3 đến hết mùa khô 2020 được dự báo còn nhiều khó khăn. EVN khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện.

05/03/2020  16:09

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, sản lượng điện tiêu thụ cả nước trong hai tháng đầu năm 2020 là 36,2 tỷ kWh. Sản lượng tiêu thụ điện trung bình ngày trong cả 2 tháng đầu năm là 615 triệu kWh/ngay, tăng 7,5% so với 2019.

Như vậy, mặc dù nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Sars-Cov-2 từ đầu tháng 2 nhưng tình hình tiêu thụ điện của cả nước vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo EVN, tình hình nước về các hồ thủy điện vẫn đang ở mức rất thấp so với trung bình nhiều năm. So với thời điểm đầu tháng 3/2019, hiện nay, các hồ thủy điện đang có mức nước thấp hơn cùng kỳ 5-24m, tổng lượng nước trong các hồ thủy điện thấp hơn 7,47 tỷ m3, tương đương 3,15 tỷ kWh điện. Ngay trong 2 tháng đầu năm, toàn hệ thống phải huy động 230 triệu kWh chạy bằng nguồn điện chạy dầu có giá thành cao để giữ nước các hồ thủy điện phục vụ trong mùa khô.

Tieu thu dien hai thang dau nam 2020 tang 7,5%
Sản lượng tiêu thụ điện trung bình ngày trong cả hai tháng đầu năm là 615 triệu kWh/ngày, tăng 7,5% so với 2019.

Với tình trạng nước về các hồ thuỷ điện rất ít so với kế hoạch cũng như trung bình nhiều năm, việc huy động từ nhiệt điện than, khí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện của mùa khô cũng như cả năm 2020.

Trong hai tháng đầu năm Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã huy động các nguồn năng lượng tái tạo với tổng sản lượng 1,8 tỷ kWh, chiếm gần 5% trên tổng sản lượng phát điện toàn hệ thống. Đến nay,  công suất lắp đặt của năng lượng tái tạo chiếm khoảng 9% toàn hệ thống nguồn điện.

Tình hình cung cấp điện từ tháng 3 đến hết mùa khô 2020 được dự báo còn nhiều khó khăn. EVN khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện.

Hoàng Yến