Quỹ bình ổn xăng dầu âm gần 500 tỉ đồng

Đến hết ngày 30.6.2019, quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) âm 499,932 tỷ đồng.

08/08/2019  16:53
Quy binh on xang dau am gan 500 ti dong
 

Bộ Tài Chính cho biết, số dư quỹ BOG đến hết quý II năm 2019 (đến hết ngày 30.6.2019) là 499,932 tỉ đồng.

Tổng số trích quỹ BOG trong quý II năm 2019 là 1.826,385 tỉ đồng. Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý II năm 2019 là 1.706,498 tỉ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương trong quý II năm 2019 là 1,075 tỉ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG âm trong quý II năm 2019 là 252 triệu đồng. 

Trước đó, số dư quỹ BOG tại thời điểm 31.12.2018 là 3.504,376 tỉ đồng. 

Số dư quỹ BOG đến hết quý I năm 2019 là âm 620,643 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm 30.6.2019, trong tổng số 28 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 14 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương quỹ BOG Xăng dầu, trong đó, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội có số dư lớn nhất: 203.022 tỉ đồng, tiếp đến là Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon petro): 91.408 tỉ đồng, đứng thứ ba là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex): 53.534 tỉ đồng.

14 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm quỹ BOG, trong đó Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil) có số âm quỹ lớn nhất là âm  533.256 tỉ đồng; công ty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ với số dư quỹ là âm 62.448 tỉ đồng.

Kể từ ngày 01.4.2019 đến 30.6.2019, tổng số trích quỹ BOG là 1.826,385 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã trích quỹ BOG xăng dầu: 799 tỉ đồng, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) với số tiền trích quỹ lên tới 234,9 tỉ đồng. Đồng thời, 2 đơn vị trên cũng là những doanh nghiệp có tổng sử dụng quỹ lớn nhất, cụ thể Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã sử dụng 834,622 tỉ đồng, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã sử dụng hết 272,544 tỉ đồng.

Theo Thiên Đình/Lao động