Người biểu tình bị cảnh sát Hồng Kông bắn trọng thương nói gì?

24/11/2019  06:33

{{ResponseVideoDetails}}

{{ currentTime | date:'mm:ss':'+0000' }} {{ timeLeft | date:'mm:ss':'+0000' }} {{ totalTime | date:'mm:ss':'+0000' }}